Vervroegd Pensioen 55 Jaar. Als uw situatie het toelaat, kunt u misschien eerder of gedeeltelijk met pensioen gaan. De pensioenleeftijd is in de meeste pensioenregelingen 68 jaar. Corona staan we…